Parterapi

Har du och din partner svårt att nå fram till varandra? Känner ni er ofta missförstådda av varandra? I parterapin jobbar vi med att förstå sig själv och den andre i relationen, att få bli sedd och respekterad av varandra. Vi arbetar aktivt och tränar nya kommunikationsmönster och nya sätt att se på relationen.