Individuell samtalsterapi

Du behöver inte själv veta vilken sorts terapi du behöver när du kontaktar mig. Vi kommer tillsammans överens om vilken typ av terapi och metod som passar dig bäst och har du något speciellt önskemål kan vi lösa det.

Samtalsterapi
Målet för våra samtal är att du ska komma tillrätta med problem, lära känna dig själv och skapa möjligheter för din egen utveckling. Samtalsterapin inleds med ett par undersökande samtal och målformulering. Därefter lägger vi gemensamt upp en plan för hur omfattande terapin ska vara.

Bildterapi
En annan form av individuella samtal är bildterapi där både målning och samtal används. Vi undersöker i bilden och samtalet vad du behöver. Målet är att du ska kunna upptäcka dig själv, komma tillrätta med problem och starta en utveckling.