Första mötet

Exakt hur ett första möte går till är svårt att beskriva eftersom det skiljer sig från person till person. Kanske vill du boka tid direkt via telefon eller mejl, eller så vill du berätta mer om dig själv eller fråga mig något innan du bokar. Genom att bara ta en första kontakt har du kommit en bra bit på väg i din personliga satsning.

Utifrån din berättelse under första mötet ger jag förslag på hur vi kan börja arbeta.  Vi gör en gemensam målformulering som vi utvärderar vartefter. Hur ofta vi ska ses och hur många gånger bestämmer vi tillsammans. Vi ordnar det efter vad som passar dig och dina behov. I samtal med mig har vi fokus på det du behöver för att leva det liv som du vill leva.

Christina