TTM

TTM står för Trädtema-metoden och är en avgränsad metod inom bild/arbetsterapi. Metoden passar dig som har behov av egen utveckling alternativt är i behov av psykisk rehabilitering eller återhämtning efter en svårare sjukdom.

Egen utveckling kan handla om att få berätta din berättelse, hitta egna mål och finna en väg framåt i livet. I bilden och samtalet kommer din egen berättelse fram.

TTM

För dig som är i behov av rehabilitering eller återhämtning efter en svårare sjukdom, kan TTM-metoden hjälpa dig att hitta tillbaka till dig själv som person. Du målar dig fram till livet igen.

Så går det till
Vi träffas vid fem tillfällen om vardera 90 minuter. Jag ger dig vägledning och du målar. Vid varje tillfälle målar du ett träd. Vi samtalar kring dig och din bild och du får chansen att upptäcka dig själv och måla dig fram till din väg. Vi samtalar kring dig i dåtid, nutid och framtid och du får en livsberättelse i bildform.

TTM är utvärderad 2008 av Birgitta Gunnarsson som är legitimerad arbetsterapeut och doktor i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet.