Handledning

Jag har tidigare erbjudit handledning men det är tyvärr ingenting som jag erbjuder i dagsläget då jag håller på att trappa ner min verksamhet.