Min inriktning

Jag arbetar med  Psykoterapi och Arbetsterapi.

Relationell psykoterapi har fokus på dina relationer i nuet och de relationsmönster du har med dig från tidigare erfarenheter.

Affektfokuserad psykoterapi har känslorna i fokus, dina känslor i nuet och de minnen du har av tidigare känslor, hur känslorna vägleder och styr dig.

Arbetsterapi har fokus på aktivitet och balansen mellan arbete, fritid och vila.

Psykoterapi och Arbetsterapi ger tillsammans ett helhetsperspektiv i synen på människan och hennes välmående.