Handledning

Handledning kan ha olika inriktningar och olika mål. Det kan ske individuellt eller i grupp. Det kan vara enstaka tillfällen med speciella teman eller handla om processhandledning kring klienter eller grupper.

Utifrån min utbildning och erfarenhet finns möjlighet till handledning i psykoterapi och arbetsterapi med innehåll som enskilda terapier, stödsamtal, arbetsrehabilitering, psykiska funktionshinder, struktur i vardagen, aktiviteter och balans i aktivitet.